SEGWAY BILLBOARD - MOBILNÍ REKLAMA, PROMO SEGWAY

Segway je stále ne zcela běžným dopravním prostředkem. V kombinaci s billboardovou plochou umístěnou v přední části Segway, je dalším zajímavým netradičním médiem.

Billbordová plocha Segway může být obdélníkového typu nebo ve tvaru promovaného produktu (láhev, telefon, mobilní bar, platební karta..).

Segway billboard lze využít jako samostaný reklamní billboard nebo v kombinaci s aktivním oslovováním zákazníků – může být kombinováno se „street billboard“, „sampling bags“, vlajkami, tablety apod.